November 16, 2022

Kommuniké från årsstämma i Capitevo AB

Capitevo AB (publ), 559266-1283

Idag den 16 november 2022, hölls årsstämman i Capitevo AB.

Samtliga beslutsförslag enligt dagordningen i utsänd kallelse fattades enhälligt i enlighet med förslagen.

Today, November 16, 2022, the annual general meeting was held in Capitevo AB.

All proposed decisions according to the agenda in the sent out notice were adopted unanimously in accordance with the proposals.

Viktiga Dokument: